Perstorps Framtids politiska arbete ger lyckade resultat för Perstorps väljare.
Vi har bland annat sett till att trygga förskolans verksamhet både i Perstorp och Oderljunga med byggandet av de nya förskolorna och renoveringen av Rosenhill.
 
Vi har sett till att Perstorp har fått en Sverige-unik bostadsmodell för våra yngre medborgare i form av Perstorp1 och sett till att det inte bara finns bostäder utan även fritidsaktiviteter i form av Skateparken och den nya idrottshallen.
 
Värt att notera är att sittande Röd-Blå röra (dagens majoritet i Perstorp) valde att rösta emot alla dessa förslag då vi la fram dom i våra budgetar!
 
Vi kommer inte att sluta arbeta för Perstorp och Perstorps invånares bästa utan tvärtom så kommer vi att intensifiera vårt arbete för att göra Perstorp till en så bra kommun den bara kan bli.
 
 
Vi tror på Perstorp, gör du?