I Onsdagens fullmäktigedebatt gällande budgeten för 2018 och flerårsplanen så kan vi konstatera att Perstorps Framtid nu är det enda riktiga oppositionspartiet i Perstorps kommun.
Alla andra partier röstade på majoritetens budgetförslag, även de andra partierna som sitter i opposition (SD, Mp, V)
Vi tycker det är förvånande att de andra partierna som säger sig sitta i ”opposition” inte ens har bemödat sig att komma med något eget förslag till budget.
Perstorps Framtid ställde sig också bakom Kommunstyrelsens förlag gällande hotellet i Perstorp, dvs att kunna använda det till annat än hotell alltså inte att riva det
Vi, tror på Perstorp, Gör du?