Medlemsmöte äger rum i Kommunhuset, Sessionssalen kl. 16.00

Medlemsmöte:

2017

Söndagen den 27 augusti

Söndagen den 29 oktober

Söndagen den 26 november

2018

Söndagen den 28 januari

 

Årsmöte: 25 mars