Medlemsmöte äger rum i Kommunhuset, Sessionssalen kl. 16.00

Medlemsmöte:

2017

Söndagen den 24 september

Söndagen den 29 oktober

Söndagen den 19 november

2018

Söndagen den 28 januari

Söndagen den 25 februari

 

Årsmöte: 25 mars