Vi tror på Perstorp, Gör du?

Välkommen till Perstorps Framtid

Perstorps framtid är ett politiskt parti som i huvudsak månar om Perstorps, samt dess invånares, bästa.
Vi är ett lokalt och från centrala organisationer obundet parti som skall lägga allt fokus på att vända den negativa trenden i kommunen till förmån för dess invånare.

Det handlar inte om nästa kommunval utan om nästa generation
Perstorps Framtid är det självklara valet för dig som bor och verkar i Perstorp och brinner för Perstorps utveckling, inte avveckling
 
 
 
 
 

Perstorps Framtids´s värdegrund

Perstorps Framtid är ett demokratiskt politiskt parti vars grundsyn är att sunt förnuft och ansvar skall prägla de politiska besluten i Perstorps kommun.
 
  • att samla personer med intresse för kommunens utveckling
  • att genom upplysning och debatt väcka intresse för samhällsfrågor
  • att främja en demokratisk utveckling
  • att verka för val av personer till politiska förtroendeuppdrag med intresse för hur Perstorps kommun skall utvecklas
  • att genom engagemang och arbete i olika frågor bidra till en positiv utveckling för invånare och företag i Perstorps kommun 
  • Vi tror på Perstorp - gör Du

Antagen 28 april 2019

 
 
 
 
 

Kontakta oss

Perstorpsframtid@gmail.com

eller följ oss på 
Facebook och Instagram


 
 

© Copyright Perstorps Framtid