Vi tror på Perstorp, Gör du?

Välkommen till Perstorps Framtid

Perstorps framtid är ett politiskt parti som i huvudsak månar om Perstorps, samt dess invånares, bästa.
Vi är ett lokalt och från centrala organisationer obundet parti som skall lägga allt fokus på att vända den negativa trenden i kommunen till förmån för dess invånare.

Det handlar inte om nästa kommunval utan om nästa generation
Perstorps Framtid är det självklara valet för dig som bor och verkar i Perstorp och brinner för Perstorps utveckling, inte avveckling
 
 
 
 
 

Perstorps Framtids värdegrund

Perstorps Framtid är ett demokratiskt politiskt parti vars grundsyn är att sunt förnuft och ansvar skall prägla de politiska besluten i Perstorps kommun.
 
  • att samla personer med intresse för kommunens utveckling
  • att genom upplysning och debatt väcka intresse för samhällsfrågor
  • att främja en demokratisk utveckling
  • att verka för val av personer till politiska förtroendeuppdrag med intresse för hur Perstorps kommun skall utvecklas
  • att genom engagemang och arbete i olika frågor bidra till en positiv utveckling för invånare och företag i Perstorps kommun 
  • Vi tror på Perstorp - gör Du

Antagen 28 april 2019

 
 
 
 
 

Kontakta oss

perstorpsframtid@hotmail.com

eller följ oss på 
Facebook och Instagram


 
 

© Copyright Perstorps Framtid