Vi tror på Perstorp, Gör du?

Barn och Utbildningsnämnden

Perstorps Framtid´s representanter i Barn och -Utbildningsnämnden

Kim Svitzer 

1:e vice ordförande

Desireé Hansson

Ersättare

Håkan Abrahamsson 

Ersättare

Yvonne Långström

Ledamot

BILD KOMMER SNART

Christer Ausfelt

Ersättare

© Copyright Perstorps Framtid