Vi tror på Perstorp, Gör du?

Barn och Utbildningsnämnden

Perstorps Framtid´s representanter i Barn och -Utbildningsnämnden

Kim Svitzer 

Ersättare

Yvonne Långström

Ledamot

© Copyright Perstorps Framtid