Vi tror på Perstorp, Gör du?

Värdegrund

Perstorps Framtid är ett demokratiskt politiskt parti vars grundsyn är att sunt förnuft och ansvar skall prägla de politiska besluten i Perstorps kommun.
 
  • att samla personer med intresse för kommunens utveckling
  • att genom upplysning och debatt väcka intresse för samhällsfrågor
  • att främja en demokratisk utveckling
  • att verka för val av personer till politiska förtroendeuppdrag med intresse för hur Perstorps kommun skall utvecklas
  • att genom engagemang och arbete i olika frågor bidra till en positiv utveckling för invånare och företag i Perstorps kommun 
  • Vi tror på Perstorp - gör Du

Antagen 28 april 2019

© Copyright Perstorps Framtid